Willkommen Aktuelles Diskografie GeschichtePressestimmen CD Shop Kontakt

Cimbálová muzika Technik (původně Cimbálová muzika Vysoké školy báňské v Ostravě) vznikla v r. 1958. Ve své práci navázala na činnost stejnojmenné muziky při VŠB, která ukončila své působení v r. 1957. Uměleckým vedoucím a cimbalistou je od počátku Jan Rokyta, do historie muziky se významně zapsali primáši Zdeněk Mráz (do r.1969), Miroslav Hlosta, Jiří Crha, Jiří Machač a pěvečtí sólisté Naďa Urbášková, Jarmila Šuláková a Josef Laža. Muzika zejména pro rozhlasové účely vystupuje v obsazení dva až tři střídající se primáši, dvoje druhé housle, dvě violy, violoncello, cimbál, kontrabas, klarinet B, příležitostně také flétny, hoboj, fagot aj.. Zřizovatelem muziky byla do r. 1963 Vysoká škola báňská v Ostravě, poté Nová huť Klementa Gottwalda (1963-1964), Závodní klub ROH dolu Hlubina (1964-1972; v těchto letech spolupracoval Technik se souborem Hlubina jako jeho samostatná hudební složka), od r. 1973 působí muzika v ostravském rozhlase, a stala se tak kmenovým tělesem pro potřeby vysílání (nahrála přes 600 snímků). Autorem hudebních úprav je Jan Rokyta, který ve své práci využívá jak materiál folklorní, tak hudbu různých historických období. Repertoár kapely vychází především z folklorního odkazu Valašska (zejm. Vizovicka), příležitostně se zabývá i hudbou jiných etnik (slovenského, maďarského a rumunského), jeho specifickým rysem je však široký dramaturgický a i žánrový záběr – od interpretace původních zápisů folklorní instrumentální hudby, přes různé stupně hudebních úprav, realizace kancionálové literatury a rekonstrukce kodexových zápisů až k vlastním stereokompozicím s využitím studiové techniky (multiplaybacky, smyčkování, vrstvení záznamů, rychlost posunu). Za dobu své existence účinkovala muzika na desítkách domácích i zahraničních festivalů (Polsko, Rusko, Francie, Španělsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Singapur, Čína, Mexiko), mj. získala dvě zlaté medaile na Světovém festivalu mládeže v Helsinkách (1962), 1. cenu v rozhlasové soutěži Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (1978), v letech 1961 a 1964 se stala laureátem MFF ve Strážnici a v r. 1993 jí byla k 35. výročí udělena Cena města Ostravy. Svým širokým stylovým rozpětím, především však technicky i výrazově profesionálním hudebním projevem se stala muzika Technik vzorem pro řadu hudebních těles a významně zasáhla do způsobu interpretace folklorního materiálu na Moravě a ve Slezsku.

Copyright © 2024 Pavel & Tomáš Rokytovi & Cimbálová muzika TECHNIK Ostrava.