Úvod Aktuality Diskografie HistorieNapsali o nás CD shop Kontakt
Miroslav HLOSTA - primáš

Ročník 1946 - rodák z Krnova. Absolvoval průmyslovou školu stavební v Ostravě a pracoval jako rozpočtář staveb v různých stavebních podnicích. Svou hudební kariéru zahájil v Dechovém orchestru mladých pod vedením učitele hudby p.Dospivy (jako hráč na činely spolu s bratrem Václavem a Jiřím Crhou). Na krnovské hudební škole se stal členem žákovské cimbálové muziky, kterou vedl Štěpán Kotek, a která spolupracovala několik let z dětským folklorním souborem RADOST z Vrbna pod Pradědem s vedoucím Miroslavem Poláčkem. Tyto zmíněné praxe spolu s jeho nástrojovým talentem, se staly dobrou průpravou pro působení v muzice Technik, jejímž členem se stal v roce 1964. Po emigraci zakládajícího primáše Zdeňka Mráze (léto 1969) převzal jeho primášskou funkci, kterou zastává podnes. Během let se vypracoval na jedno z předních míst mezi moravskými primáši - a to jak technicky, tak i stylově.

Jiří CRHA - housle

Ročník 1951 - také krnovský rodák. Je v profesním životě koncertním mistrem operního orchestru Slezského divadla v Opavě. V dětství prošel týmiž soubory jako bratři Miroslav a Václav Hlostovi. V Dechovém orchestru mladých hrál na křídlovku.Vystudoval konzervatoř v oboru hra na housle. Stálým členem muziky Technik se stal na konci 70tých let minulého století. V muzice působí jako jeden z primášů až podnes. Jeho specializací jsou skladby přednesového charakteru - vyžadující Jurův ušlechtilý tón.

Jiří MACHAČ - housle

Ročník 1965 - narozen v Ostravě. Od dětství se věnoval houslím. Absolvoval konzervatoř v Ostravě a po absolutoriu působil jako učitel hudby na ZUŠ (LŠU). Už v ranném věku inklinoval k interpretaci hudebního folkloru a prošel řadou cimbalových muzik (Soubor Ládi Ševčíka v Ostravě, Mezříčan ve Valašském Meziříčí a během vojenské prezenční služby Jánošík Brno (dnes ONDRÁŠ)). Do muziky Technik přichází v polovině 80tých let minulého století (cca 1985) a dodnes v ní působí jako jeden z primášů ev. i tercáš. Jeho zálibou je především lidová hudba různých oblastí Slovenska.

Václav HLOSTA - housle

Ročník 1952 - rodák z Krnova (bratr Miroslava Hlosty). Prošel rovněž praxí v Dechovém orchestru mladých (Es klarinet) a v žákovské cimbálové muzice krnovské hudební školy. V profesionálním životě se věnoval nadále houslím - absolvoval konzervatoř v Kroměříži. Profesně působí jako člen operního orchestru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Do muziky Technik vstoupil ve druhé polovině 70tých let minulého století a působí v ní podnes. Mimo činnost v muzice Technik také spolupracuje s několika dalšími cimbálovými muzikami (Ondřejnica, Galán apod.).

Dalibor PLAČEK - tercáš

Ročník 1962 - rodák z Krmelína. V rodě Plačků se po generace udržuje hra na housle (celá řada Daliborových příbuzných jsou houslisté). Po absolvování Lidové školy umění pokračoval ve studiu houslové hry na Lidové konzervatoři v Ostravě. Během vojenské prezenční služby působil ve vojenském souboru Jánošík v Brně (dnes ONDRÁŠ). Stál u zrodu dětského souboru Ondřejnica jako houslista a zpěvák. Do muziky Technik vstoupil v r.1983 a jako tercáš v dní působí dodnes. Po celou dobu patří k nejspolehlivějším členům.

Igor FRANTIŠÁK - klarinet

Ročník 1974
V letech 1989 – 1995 studoval na konzervatoři v Ostravě v klarinetové třídě doc.Valtra Vítka, u něhož pokračoval na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity.

Jan ROKYTA ml. - flétna, cimbál

- ročník 1969
- absolvent bratislavské konzervatoře - flétna, cimbál
- absolvent amsterodamské konzervatoře - flétna
- člen kapely od r.1986, po r.1991 člen "honoris causa"
- od r.1991 žil a působil v Holandsku - do ČR se vrátil v roce 2008, působí jako muzikant a externí redaktor ČR Ostrava

Pavel ROKYTA - violový kontr, cimbál

Ročník 1973 - Ostrava-Zábřeh. Během studia na LŠU (obor housle) byl členem dětské muzičky vedené Jiřím Šmídem a L.Richterovou. Po absolutoriu krátce návštěvoval muziku souboru Ládi Ševčíka v Ostravě a během studia Střední průmyslové školy elektrotechnické v Rožnově p.R. spolupracoval s muzikou Polajka již jako kontráš. Člen muziky Technik od r. 1987, kde působí dodnes. Po roce 1991 i jako cimbalista-samouk. V profesním životě zaměstnán jako elektrotechnik.

Jiří DVOŘÁČEK - violový kontr

Ročník 1943 - narozen na Bílé v Beskydech. Během studia na gymnáziu ve Frýdlantě n.O. se stal členem cimbálové muziky LAŠAN vedené prof.Zdislavem Lehnertem. Po maturitě nastoupil ke studiu na VŠB a v roce 1961 se stává členem "nové" cimbálové muziky VŠB (později Technik). Jako houslový a později violový kontráš působí v muzice dodnes. K jeho přednostem patří intonační a rytmická přesnost.

Jan ROKYTA st. (1938-2012)

Rodák z Jasenné u Vizovic. Zakládající člen a umělecký vedoucí od r.1959
- multi-instrumentalista
- v období 1970-1980 člen souboru Pražští madrigalisté (Prague Madrigal Singers), zabývajíci se artificiální muzikou s uměleckým vedoucím Miroslavem Venhodou.
- od roku 1980 hudební redaktor Čs. rozhlasu Ostrava (resp. Českého rozhlasu Ostrava)
- zemřel 22.7.2012 v Ostravě

Jan HALIŠKA - violoncello

Narozen v r.1942 - pochází z Ostravy. Maturoval na JSŠ Matiční v r.1959. Původně studoval VŠB a současně s ní i Ostravskou konzervatoř. Později se cele věnoval hudbě. Ve hře na violoncello vystudoval Ostravskou konzervatoř pod vedením PhDr.Ivana Měrky a posléze Janáčkovu akademii múzických umění v Brně u prof.Bohumila Herana (absolvoval v r.1967). Od roku 1966 do 1968 byl zástupcem koncertního mistra ve Státní filharmonii Brno, v letech 1968-1985 pak koncertním mistrem violoncell Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ředitelem JFO se stal v r.1994) Členem "nové" muziky VŠB (od r. 1963 muzika Technik) se stal v roce 1960 a v první etapě v ní působil do konce 60tých let. Pro velkou zátěž profesionálními povinnostmi z muziky pak odešel a nahradil ho Alois STAŠEK. Jan Hališka se do muziky Technik vrátil ve druhé polovině 90tých let 20.století a jako hráč v ní působí dodnes.

Jan MALINA - kontrabas

- ročník 1979
- rodák z horní Bečvy
- absolvent ostravské konzervatoře - kontrabas
- člen kapely od r.1992

František HROMEK - primáš muziky VŠB

První a zakládající primáš "staré" muziky Vysoké školy báňské v období 1951-56. Narodil se v roce 1932 v Moravské Nové Vsi. Znal se osobně s Fanošem Mikuleckým a vystupoval v jeho lidové zpěvohře Cesta zarúbaná, ve které účinkovaly spojené slovácké krúžky z podlužáckých dědin Mikulčice, Moravská Nová Ves, Prušánky, Dolní Bojanovice a dalších. Na VŠB vedl později v 70tých letech cimbálovou muziku Morava. Po absolutoriu VŠB působil v hutních provozech na Ostravsku a po r. 1990 se stal generálním ředitelem Vítkovice a.s.

Zdeněk MRÁZ - zakládající primáš CM Technik

Narodil se v Praze (roč.1937). Od dětství jevil nadání ke hře na housle - jeho učitelem byl po jistou dobu prof.Josef Pekelský (primárius Ondříčkova kvarteta) a připravoval jej k příjímací zkoušce na konzervatoř. Z konzervatoře sešlo v rámci "Lánské akce" - (vlivem které se v 50tých letech hlásilo do hornické profese mnoho mladých lidí a tím došlo k rozvoji učňovského školství) a Zdeněk se stal hornickým učněm na Kladně, kde později absolvoval čtyřletou hornickou průmyslovku. Po maturitě nastoupil ke studiu VŠB (1957) a v roce 1958 stál u zrodu CM Technik(resp. v té době ještě "nové" muziky VŠB) jako její první primáš. V muzice působil až do roku 1969, kdy emigroval do Kanady. V roce 1998 účinkoval se zakládajícími muzikanty na koncertě ke 40.výročí založení kapely Technik.

Rudolf PETRUŠKA - housle (1931-1999)

Rodák z Koblova (u Ostravy), kde prožil celý svůj život. Pracoval jako důlní elektrikář na Dole Stachanov (důl Hubert v Hrušově). Jako houslista-amatér se v roce 1955 dostal do vznikající rozhlasové muziky ONDRAŠ (vedené Jaromírem Dadákem), a působil v ní jako primáš prvních 4-5 let, a potom do roku 1968 jako tercáš a kontráš. Kromě toho působil jako tercáš v letech 1965-1975 v muzice Technik. Jeho otec byl amatérský houslař, a postavil několik nástrojů, které muziky ONDRAŠ, TECHNIK i sám Rudolf používali.

Bruno SADÍLEK - housle

Původem z Valašského Meziříčí (roč.1940). Vystudoval ostravskou konzervatoř v oboru hry na housle. Působil v několika cimbálových muzikách, po roce 1967(8) se stal primášem rozhlasové muziky ONDRAŠ. Krátkou dobu na přelomu 70-80tých let působil také v muzice Technik jako tercáš.

Zdeněk FILIP - housle

Původem z Ostravy-Hrušova (cca 1936). Absolvoval ostravskou konzervatoř v oboru hry na housle. Členem muziky Technik byl od roku 1966 až do začátku 80tých let (cca 1983) jako tercáš. Po celý svůj produktivní věk byl houslistou Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Alfons PISKALA - housle

Pochází z Kozmic u Hlučína (1939). Po maturitě nastoupil ke studiu na VŠB a byl jedním ze zakládajících členů nově vzniklé muziky VŠB v roce 1958. Působil jako tercáš. Při hře k tanci občas i jako primáš - odtud získal svou přezdívku "král valčíků". V muzice VŠB působil až do ukončení svého studia v roce 1962.

Horymír HAJDA - housle

Narozen 1940(?). Pocházel z Nového Jičína. Po maturitě na místním gymnáziu, začal studovat na VŠB a vzhledem ke své technické vyspělosti ve hře na housle se stal členem cimbálové muziky VŠB v roce 1959. V muzice působil krátce - do roku 1963.

Jaromír MALUCHA - housle

Narozen 1940. Pochazí z Frýdku-Místku. Po maturitě na místním gymnáziu nastoupil ke studiu na VŠB a stal se členem muziky VŠB v níž působil až do ukončení studia - v roce 1963. Po ukončení studia pokračoval v hudební činnosti v amatérském Symfonickém orchestru Válcoven plechu Frýdek-Místek.

Leon JEŽOWICZ - housle

Narozen 1945-6(?). Pochází z muzikantské rodiny z Jablunkova. Je absolventem ostravské konzervatoře ve hře na housle (1958 prof.M.Rucká). Po absolutoriu přichází jako houslista do Ostravské (nyní Janáčkovy) filharmonie. V cimbálové muzice Technik působil v období 1966-1975. Po odchodu z filharmonie je učitelem na housle v ZUŠ Jablunkov a Hrádek ve Slezsku, kde vychovává řadu kvalitních žáků. Spolupracuje s dětskými soubory lidových písní a tanců Jackové a Malí Jackové, které pracují při DDM Jablunkov.

Zdeněk OLIVKA - housle

Narozen v r.1936. Pochází z Čeladné. Po maturitě na gymnáziu (ve Frýdlantě n.O. ?) studoval VŠB. V roce 1958 se stal členem nově vzniklé muziky VŠB, ve které působil až do ukončení studia v roce 1960 jako (houslový) kontráš. V profesním životě působil až do penze v Severočeském hnědouhelném revíru.

Josef BRIEDA - prim,terc (1934-2013)

Narodil se r.1934 v Kyjově. Jeho otec byl sklářem a pocházel ze Strání-Květné. Jožka měl od mládí talent jak hudební, tak sportovní (běh na 100m). Účastnil se řady houslových soutěží, v nichž získal několik ocenění. Po maturitě na kyjovském gymnáziu nastoupil v r.1953 ke studiu na VŠB, kde se ihned zapojuje do tehdejší muziky VŠB vedené Františkem Hromkem a vzhledem ke své vysoké intepretační úrovni se stává jejím druhým primášem. Od roku 1955 do r.1968 byl členem rozhlasové muziky ONDRAŠ. V muzice Technik působil až do poloviny 80tých let, kdy ze zdravotních důvodů končí s muzikantskou činností. Do muzikantského nebe odešel dne 22.12.2013 v Kyjově

Dalibor GRULICH - housle, viola

Narozen r.1941. Pochází z Ostravy-Vítkovic, kde absolvoval gymnázium. Po maturitě nastoupil ke studiu na VŠB a v roce 1959 se stává členem muziky VŠB. Působil jako tercáš, v pozdějších letech muziky Technik i jako kontráš. V kapele působil do konce 80tých let (cca 1988). Působil také jako tercáš a upravovatel v muzikách Lubina a Lučina. V 90tých letech podporoval muziku Technik jako sponzor.

Jiří ŠMÍD - housle, viola

Ročník r.1940. Přišel studovat na VŠB po maturitě na gymnáziu v Ostravě-Vítkovicích. Už v mládí získal vztah k vážné hudbě. Hrál sólově i souborově. Do muziky VŠB vstoupil krátce po jejím založení (1958-9). Krátkou dobu působil jako tercáš, zanedlouho se stal kontrášem, kterým je dodnes. V muzice Technik působil až do roku 1983. Během práce v muzice VŠB také krátkou dobu vedl umělecky muziku Lubina. V 80.letech vedl dětskou muziku LŠU Ostrava-Zábřeh (kterou navštěvovali i mladí Jan a Pavel Rokytovi) a vychoval v ní řadu kvalitních muzikantů. Dnes působí v muzice Lipka.

Jiří JAGOŠ - housle, kontry (1936-2014)

Narozen v r.1936 - rodák z Lipova na Horňácku. Maturoval na gymnáziu ve Strážnici, kde již za studií hrál ve studentské cimbálové muzice. Na VŠB studoval geologii a po vzniku "nové" muziky VŠB v roce 1958 se stal jejím členem, jako houslový kontráš. V muzice působil do roku 1961, pak byl členem dalších ostravských cimbálových muzik (např. v 70tých letech v CM Morava při VŠB). Krátkou dobu také působil jako kontráš v malé muzice Čs. rozhlasu ONDRAŠ.

Leopold TEICHERT - klarinet

Rodák z Frýdlantu n.O. Působil na počátku 60tých let krátkou dobu jako klarinetista v "nové" muzice VŠB, později (po r.1963) i v muzice Technik.

František PLOCEK - klarinet

Narozen v r.1949 - pochází z Loučné nad Desnou, která je známá jako líheň klarinetistů a hráčů na dechové nástroje obecně (např. velmi známý Dixieland z Loučné nad Desnou). Původně se vyučil elektrikářem, pak studoval hru na klarinet na Ostravské konzervatoři. Už během studií (1968) se stal členem muziky Technik, ve které působil až do konce 80tých let (cca 1988). Profesně byl původně členem operního orchestru ostravského divadla, posléze členem orchestru Janáčkovy filharmonie v Ostravě. Dnes působí jako učitel hry na klarinet na ZUŠ Hlučín. Jeho největší předností byl ušlechtilý tón a smysl pro kantilénu, o čemž svědčí řada skvělých nahrávek rozhlasu Ostrava.

Valter VÍTEK - klarinet

Narozen v r.1935. Původem z Hošťálkovic u Ostravy, kde byl jeho otec kapelníkem místní dechovky. Studoval obor klarinet na Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě, kterou absolvoval v r.1958. Pokud jde o folklorní žánr, působil na konci 50tých let minulého století v malé muzice Čs.rozhlasu ONDRAŠ. V 60tých letech poměrně často hostoval také v cimbálové muzice Technik, s níž natáčel v rozhlasovém studiu a jednak se zúčastnil i několika zahraničních zájezdů (např. Francie - Nice 1969).

Jan VAŠEK - klarinet

Absolvent Ostravské kozervatoře ve hře na klarinet. Hrál krátkou dobu v "nové" muzice VŠB. Poté působil jako učitel hudby na ZUŠ v Havířově.

Jiljí DYBAL - violoncello (1938-2009)

Narozen 1938 - rodák z Albrechtiček u Studénky. Na Ostravské konzervatoři vystudoval violoncello a varhany. Působil po řadu let jako člen Ostravského rozhlasového orchestru (ORO). V rozhlase se seznámil s muzikou Technik a stal se jejím členem v 70tých letech minulého století. Z muziky odešel pro zdravotní potíže v polovině 90tých let. Po té byl učitelem na ZUŠ Ostrava-Vítkovice a dnes žije jako důchodce ve Studénce.
- zemřel 7.9.2009

Alois STAŠEK - violoncello (1937-2012)

Narozen v r.1937 - rodák z Karolína u Tlumačova. Vystudoval hru na violoncello na Ostravské kozervatoři u PhDr.Ivana Měrky a poté působil v profesním životě jako člen operního orchestru St.divadla v Ostravě a poté člen orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava. Folklorní hudbě se věnoval v řadě souborů - muzika Souboru Ládi Ševčíka při DK NH(KG) Ostrava-Zábřeh, malá muzika Čs.rozhlasu ONDRAŠ a muzika Technik. V ní působil během 70tých let minulého století, až do příchodu Jiljího Dybala.
- zemřel 2.4.2012

Richard Dedecius - violoncello

Data hledáme

Bohuslav SCHENK - kontrabas

Narozen v r.1938 - pochází ze Slezské Ostravy. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole hornické v Ostravě začal v r.1957 studovat na VŠB. Když se o rok později zakládala "nová" muzika VŠB přihlásil se do ní jako kontrabasista. Přesto že je hudební samouk, dokázal díky svému talentu i píli ovládnout nástroj na velmi dobré úrovni. Basistou muziky Technik byl od založení až do začátku devadesátých let, kdy pro zdravotní potíže z muziky odešel. Po celý profesní život působil jako důlní technik na různých dolech OKD, později jako pracovník generálního ředitelství OKD.

Jaroslav MACEK - kontrabas (1927-1987)

Pocházel z Jasenné u Vizovic - bratranec Jana Rokyty. Velmi dobrý kontrabasista - samouk. Při studiích na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně těsně po druhé světové válce se seznámil s Jaroslavem Juráškem (1925-2005), v jehož cimbálové muzice Valašského krúžku v Brně hrál až do konce 40tých let. Z politických důvodů byl donucen studium VUT předčasně ukončit. V roce 1953 se stává členem původní lidové muziky Viléma Klose při Čs.rozhlase v Ostravě, od r.1955 působil v rozhlasové muzice ONDRAŠ až do r.1972. Navíc často hostoval v muzice Technik, v muzice Miroslava Večeři - ČÁRDA, v muzice Morava při VŠB a dalších.

Copyright © 2024 Pavel & Tomáš Rokytovi & Cimbálová muzika TECHNIK Ostrava.