Úvod Aktuality DiskografieHistorie Napsali o nás CD shop Kontakt

Zahrajte ně husličky...
Josef Laža a jeho přátelé
Druh nosiče: CD, MC
Vydavatel: © STYLTON 1997
RS-06 08 2 97
ADD
Total time: 1:10:41
Seznam skladeb: 1.Zahrajte ně husličky1:44
2.Beskyde, Beskyde1:34
3.Co sem sa pod okny nastál3:01
4.Ovce, moje ovce1:54
5.Stavíjá, stavíjá3:31
6.Hore dědinú formani jedú3:16
7.Bolí mňa hlavěnka2:15
8.Trhalo děvča2:57
9.V tom hovězském kostelíčku1:59
10.Gúlané z Mladcové5:55
11.Žita zeleňajú, kvete rež3:36
12.Poďme chlapci, poďme zbíjať3:00
13.Daj si ně, moja milá2:11
14.Já su muž dobrý0:51
15.Pijácké "valaské" z Valašské Bystřice3:19
16.Všeci ludé povidajú4:12
17.V poli stójí broskviňa2:28
18.Na horách, na dolách2:08
19.Tráva neroste1:14
20.Oj, přišlo mi přišlo2:37
21.Studená rosénka3:16
22.U Dunaja šaty prala1:36
23.Vínečko, né voda3:06
24.Odbila noční hodina1:31
25.V širém poli hruška stójí4:16
26.Ej, ze země sem pošél1:31
Zpívají:
Josef Laža (1-6,10-16,19,20,23-26)
Jan Zaviačič (16,18,21-23)
Jarmila Kachyňová (17,21)
Ludmila Vašková (7,9)
Jarmila Šuláková (8)

Hrají:
Miroslav Večeřa - flétna (26)
Jiljí Dybal - violoncello (26)
Jan Rokyta st. - cimbál (4,11,24)
Jan Rokyta ml. - cimbál (24)
Břetislav Rokyta - flétna (4)
František Plocek - flétna (4)

Cimbálová muzika TECHNIK Ostrava (1,3,5-10,12,13,15-23,25)
umělecký vedoucí Jan Rokyta st.
primáši:
Mirek Hlosta
Jiří Crha
Jiří Machač

Hudební úpravy: Jan Rokyta
Výběr a sestava: Jan Rokyta, Josef Laža

Hudební režie: Vladimír Studnička, Jiří Pekárek a Jan Rokyta st.
Mistr zvuku: Ivo Roubal
Nahrávky vznikly v hudebním studiu I Českého rozhlasu v Ostravě v letech 1974 - 1997.
Sleeve-note 1:

Rodák z Leskovce u Vsetína Josef Laža vládne hlasem velkým, pěsničky v jeho podání jsou tak silné, tak přesvědčivé, jak nápěvně přesně vyzpívané, tak jadrnou valašštinou "vykřesané". Zpívá už víc než čtyřicet roků a to nepočítám dětství na dědině a ve škole. Jožkovo zpívání jsem si oblíbil už před víc než třiceti lety, kdy se stal stálým členem naší muziky TECHNIK. Nepovažuji se ovšem za "bernomincového" znalce - jsem zatížen sebou samým; dal jsem tenkrát i na své příbuzné - Jaseňany. Zpěváci aj nezpěváci, muziganti spolu s nemuzigantama - všichni přijali Jožku za svého - za člena rodiny. Josef Laža zpívá za sebe u za Valachy; mám za to, že si tím získal nepsané čestné občanství valašských dědin.

Mé uznání a poklona celé muziky TECHNIK - patří hostům, které si Jožka vybral; souputnice pěveckým životem Jarmila Šuláková se krásně podílí na jednom z nejpěknějších valašských duet, Liduška Vašková doslova obarvila svým hlasem obě pěsničky; Jarmila Kachyňová a Janek Zaviačič představili pravdivě jihomoravský region v šíři obzoru a vysokosti slunka, v šíři nápěvu i vysokosti zdravého zpívání. Jejich domov je - měřeno pouhými kilometry - Valašsku vzdálený; měřeno písní, je nám blízký, bratrský...

Když se to všechno, vládl ve studiu duch radosti, přátelství, tolerance, respektu a lásky k pěsničce. Moc prosím - přijměte právě tak předkládaný výsledek.

Za všechny

Jan Rokyta

Sleeve-note 2:

Dostalo se mně cti přispět těmito řádky našemu rodákovi, velkému znalci a propagátorovi kulturního dědictví Valašska panu Josefovi Lažovi a jeho hudební nahrávce. Vím, že bez takovýchto lidí by náš kraj nemohl být hrdý na svoji rázovitou kulturu s jadrným nářečím, na svůj historický vývoj, naplněný utrpením, ale i obdobím rozkvětu. Živá voda naší valašské kultury obohacuje všechny a dala také inspiraci mnoha umělcům i významným osobnostem, které šíří dobré jméno našeho regionu po celém světě. K nim patří i pan Josef Laža, jehož písničky s takovou radostí poslouchám.

Rád bych touto cestou vyslovil poděkování i za všechny občany Vsetína.

Ing.Zdeněk Novosad

starosta města Vsetín

Sleeve-note 3:

Přátelství je jako réva, má své silné ročníky a někdy se na chvílí odmlčí. Nikdy však nezklame. Byl jsem velmi rád účasten.

Jan Zaviačič

Sleeve-note 4:

Přátele si má člověk vybírat. A já jsem si přátelé - zpěváky i muzikanty vybral určitě dobře. Věřím, že i posluchači budou se mnou souhlasit. A proč přatelé a jejich písničky z jihu Moravy? To proto, že nás lidová písnička neodděluje, ale naopak spojuje. A cimbálová muzika TECHNIK ? To je můj kamarád už více jak 32 roků. Neuvádím tu jména, ta si přečtete jinde, ale jedno musím: Jan Rokyta st., umělecký vedoucí této muziky. To proto, že mu chci poděkovat za jeho hudební úpravy, které jsou vskutku ozdobou každé mé písničky, kterou jsem s muzikou kdy zpíval. A přání ? Zaposlouchejte se v klidu do písniček a možná v některých uslyšíte zurčení horských valašských potůčků i cinkot skleniček jiskřivého jihomoravského vína...

Nech sa Vám lůbí...

Josef Laža


English version:

Josef Laža, born in Leskovec near Vsetín, disposes of big voice, songs in his rendering are both strong and persuading; both exatcly sung in melody and "hewn" by vigorous Walachian dialect. He has been singing for more than forty years, not to speak about his childhood in the village and at school. I got to like Josef´s singing for more than thirty years ago, when he become permanent member of the band TECHNIK. I don´t think to be such an expert as to be taken as gospel - I am tainted by myself; I respect my relatives from Jasenná. Among them there are both excellent musicians and people who like Josef´s singing. They accepted him as their own, as a member of their own family. Josef Laža sings for himself and for Walachians; due to that, I beleive, he acquired unwritten honour citizenship of the Walachian villages.

My acknowledgement and compliment - and acknowledgement and compliment of the whole band TECHNIK belongs also to the guest, whom Josef choose: fellow-traveller in singing life Jarmila Šuláková wonderfully participates at one of the most beautiful Walachian duets, Liduška Vašková literally dyed both songs with her voice; Jarmila Kachyňová and Janek Zaviačič presented truthfully the South-Moravian region in breadth of the horizont and in height of the sun, in breadth of the melody and in heigh of sound singing. Their home is - measured by sheer kilometers - far from Walachia; measured by singing it is close, brotherlike...

When everything was born, in studio there predominated spirit of joy, friendship, tolerance, respect and love to song. I beg you - accept exactly so what we present here as the result.

Behalf of all

Jan Rokyta

Copyright © 2024 Pavel & Tomáš Rokytovi & Cimbálová muzika TECHNIK Ostrava.