Úvod Aktuality DiskografieHistorie Napsali o nás CD shop Kontakt

Při Betlémě na salaši
Zpívání a muzika svatého času
Druh nosiče: CD,MC
Vydavatel: © STYLTON 1995
ADD
RS-0617-2 95
Celkový čas: 57:35
Seznam skladeb: 1.Přiběžali ze salaša pastýřé
2.Šla Maria do Betléma
3.Vánoční improvizace I.
4.Adventní píseň a muzika
5.Kuku, kuku, chaso vzhůru
6.Vánoční improvizace II.
7.Poďte, chlapci, k nám
8.Poslúchajte křesťané
9.Tak sem sobě počal chutně spáti
10.Vitaj u nás natisíckrát Ježíšku
11.Copak je to nového
12.Interludium
13.Čas radosti, veselosti
14.Sláva Bohu na výsosti
15.Porodila panna synka
16.Vánoční improvizace III.
17.Neněchtě nás dluho stati
18.Byla lúčka zelená
19.Orpheus ad choreas
20.Pásli my zmy ovce
21.Vánoční muzika
22.Stojí vrba pochylá
23.Den přeslavný
24.Vánoční nálada
25.Usni, usni, ctné poupátko
26.Při Betlémě na salašu – Povězte nám pastuškové
Zpívají:
Josef Laža (8,26)
Pavel Ptáček (5,11)
Zdeněk Kašpar (1)
Karel Petružela (7,9)
Alena Sasínová (14)
Eva Porubová (25)
Michaela Bařinová (10,23)
Ludmila Vašková (2)
Pavel Ptáček ml. (18)
Rostislav Prochovník (22)
Ostravský dětský sbor - sbormistr Jaromír Richter (17,20,22)

Hrají:
Cimbálová muzika Technik Ostrava (1,8,12,14,17,19,20,22,24,25,26)
umělecký vedoucí: Jan Rokyta
primáši: Jiří Crha, Mirek Hlosta

Cimbálová muzika Soláň (2,4,5,7,9,10,11,13,15,18,21,23,26)
primáš: Lukáš Španihel

Jan Rokyta - cimbál (3,6,16,24)
Jiljí Dybal - violoncello (6)
Luděk Emanovský - trubka (12)
Milan Straka - zobcová flétna (19)
Markéta Pimková - hoboj (2,4,10), zobcová flétna (11)
Antonín Špaček - zobcová flétna (9)
Pavel Ptáček ml. - violoncello (2,4,10,11,13,21)

Hudební realizace:
Jan Rokyta (1,3,6,8,12,14,16,17,19,20,22,25,26)
Monika Kovářová (2,5,11,13,15,23)
Martin Kovář (4,9,10,26)
Lukáš Španihel (18,21)
Martin Bařina (7)

Výběr, sestava a sleeve note: Jan Rokyta sr.
Hudební režie: Vladimír Studnička, Jan Rokyta sr.
Mistr zvuku: Ivo Roubal

Nahrávky vznikly ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě v letech 1985-1995
Sleeve-note:

"Těch světel v kostele, toho zpěvu a jásotu!
Koledy a jesličky, Ježíšek na slámě, kolem něho dobytek a ovce - a pastýři...
Je tu všechno, co obklopuje a naplňuje život Valachů a co je nyní staví zcela na roveň králům,
neboť nejblíže Ježíškovi poklekli naši Valaši s ovečkami, a teprve opodál svatí Tři Králové...
Od Valachů pojedl mléka, krupice, medu a brynzy -
a až pak projevil zájem o zlato, kadidlo a myrhu... Valaši jsou jeho lid, milují jej a důvěřují v něho, a nic na tomto světě se nemůže postavit do cesty této lásce a této víře...."
(Jarmila Glazarová: Chudá přadlena)


Svátky, jímž patří naše společné zpívání a muzicírování, symbolizují právě TU lásku a víru, o níž tak pěkně paní Glazarová píše; mnohé, ba přemnohé už tak trochu - díky překotnosti našich životů - vyprchává; nejsme už prostí, ani zcela bezelstní, býváme otrlí, a pokud máme na mysli opravdovou víru, je mezi námi řada nevěřících Tomášů...

Než - "pěsničky a muziga" Božího času mají v našich srdcích útulek nad jiné trvalý. Muzika Soláň z Hutiska "je temu vinna"; idea společného projektu vánočních zpěvů a hudby se zrodila v bystrých mladých hlavách sourozenců Kovářových a jejich kamarádů v cimbálovce. Starší a zkušenější hlavy v ostravské muzice Technik shledaly nápad živým, životným - aj pěkným... Pro obě muziky je tento hudební rozhovor upřímným a užitečným; přinesl nám užitek i potěšení

Potěšení by ale měli mít především naši posluchači; vánoční nápěvy čtyř století mají rozličné podoby, ale jednu jedinou tvář - pastýřskou kulturu karpatských hor. A ještě jedno máme všichni společné - radost z Božího narození, z jeho oslavy v pokoře a odevzdání, z muzikantského nadšení, a pěveckého jásání. Vánoce cítíme všichni silněji, než cokoliv na světě; však také při vzniku některých nahrávek svítil ve studiu stromeček - a nikomu nevadilo, že je právě konec března. Sváteční kouzlo bylo a je v nás samotných - právě tam je nejmocnější... Kéž se toto kouzlo štěstí přenese i na Vás - posluchače!

Už my vám to všecko vinšujeme, buďte tu sbohem;
pan hospodář s paní hospodyňú seďá za stolem;
němejte za zlé nám, že my zme došli k vám!
Pane Bože nebeský, dobrú noc daj vám!

Za všechny zpěváky a muzikanty

Jan Rokyta

Copyright © 2024 Pavel & Tomáš Rokytovi & Cimbálová muzika TECHNIK Ostrava.