Úvod Aktuality DiskografieHistorie Napsali o nás CD shop Kontakt

Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1978
Medzinárodná súťaž magnetofónových nahrávok hudobného folklóru
Druh nosiče: LP
Vydavatel: © OPUS 1979
STEREO 9117 0830
Seznam skladeb: 6.Večerná reminiscencia5:06
Víťazné nahrávky - IX.ročník

Kategória B
III.cena

Realizacia: Rozhlasové śtúdio Ostrava /ČSSR/
Úprava :Jan Rokyta
Cimbálovou muziku TECHNIK z Ostravy diriguje Jan Rokyta
Sleeve-note:
Medzinárodná rozhlasová súťaž Prix de musique folklorique de radio Bratislava sa stala významným kultúrno-spoločenským podujatím s celoevrópskym charakterom, vzácným fórom pre konfrontáciu umeleckých výsledkov práce jednotlivých rozhlasových staníc z vlastnej produkcie folklórnej hudby, ale aj tribúnou pre výmenu poznatkov a skúseností rozhlasových pracovníkov. + pokračování

Copyright © 2024 Pavel & Tomáš Rokytovi & Cimbálová muzika TECHNIK Ostrava.